Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tschechei und Sprachusus. Diachrone und synchrone Aspekte eines brisanten Toponyms im Fokus
Název práce v jazyce práce (němčina): Tschechei und Sprachusus. Diachrone und synchrone Aspekte eines brisanten Toponyms im Fokus
Název práce v češtině: Tschechei a jazykový úzus. Diachronní a synchronní aspekty brizantního toponyma pod drobnohledem
Název v anglickém jazyce: Tschechei and its Use. Diachronic and Synchronic Aspects of a Politically Charged Toponym in Focus
Klíčová slova: Tschechei|sémantika|toponymie|etymologie|jazykový úzus|diskurzivní analýza|lexikografie|korpusová lingvistika
Klíčová slova anglicky: Tschechei|semantics|toponymy|etymology|language usage|discourse analysis|lexicography|corpus linguistics
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2016
Datum zadání: 18.04.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.04.2016
Datum a čas obhajoby: 04.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tschechei je i v dnešní němčině běžně užívané označení pro Českou republiku. Tato práce se zabývá nejen etymologií tohoto toponyma, ale i jeho užíváním z hlediska diachronního i synchronního. V centru pozornosti jsou zde jeho konkurenční označení, a to současná i historická. Práce zohledňuje též lexikografické zpracování těchto výrazů a využívá, především v případě synchronního pohledu, moderních korpusových nástrojů.
Seznam odborné literatury
SCHLIEBEN-LANGE, Brigitte: Soziolinguistik. 2., überarb. Aufl. Berlin: Schmidt, 1994.
AMMON, Ulrich: Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Problem der nationalen Varietäten. Berlin; New York: de Gruyter, 1995.
DITTMAR, Norbert: Grundlagen der Soziolinguistik: Ein Arbeitsbuch mit Aufgaben. Tübingen: Niemeyer, 1997.
AMMON, Ulrich, Norbert DITTMAR, Klaus J. MATTHEIER (Hrsg.): Soziolinguistik. Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft und Gesellschaft. 2 Halbband, Berlin/ New York. 2004.
BACH, Adolf: Deutsche Namenskunde. Bd. II. Heidelberg, 1954. Dostupné z: http://research.uni-leipzig.de/namenforschung/ernst/Deutsche%20Namenkunde.pdf.
KLEMPERER, Victor. LTI: Notizbuch eines Philologen. Frankfurt am Main: Büchergilde Gutenberg, 2004
MÜLLER, Helmut M, Karl-Friedrich KRIEGER a Hanna VOLLRATH. Dějiny Německa: od dobývání po nezávislost 13.-20. století. Praha: Lidové noviny, 1999.
HAVLIN, Michael: Die "Tschechei". Zur historischen Semantik eines (un-)gebräuchlichen Toponyms. In: brücken - Germanistisches Jahrbuch Tschechien/Slowakei. 2009. S. 243-260.
GREIFFENHAGEN, Martin (Hrsg.): Kampf um Wörter? Politische Begriffe im Meinungsstreit. München, 1980.
HERMANNS, Fritz: Brisante Wörter. Zur lexikographischen Behandlung parteisprachlicher Wörter und Wendungen in Wörterbüchern der deutschen Gegenwartssprache. In: Wiegand,Herbert Ernst (Hrsg.): Studien zur neuhochdeutschen Lexikographie II. Hildesheim. New York 1982.
BAUER, Kurt. Nationalsozialismus: Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und Fall. Wien: Böhlau, 2008.
ZENTNER, Von Christian. Adolf Hitlers "Mein Kampf" eine kommentierte Auswahl. München: List, 2004.
GOEBBELS, Joseph. Deníky. 1. české vyd. Překlad Josef Otáhal. Praha: Naše vojsko, 2009.
GEBEL, Ralf: ¨Heim ins Reich!¨: Konrad Henlein und der Reichsgau Sudetenland (1938-1945). München: R. Oldenbourg Verlang, 1999.
DWDS. Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. [online] URL: http://dwds.de/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK