Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Sportovní aktivity studentů základních a středních škol na Lounsku
Název práce v češtině: Sportovní aktivity studentů základních a středních škol na Lounsku
Název v anglickém jazyce: Sport activities among students of primary school and high school in Louny
Klíčová slova: sportovní aktivity, sportovní prostředí, dotazování, závodní a rekreační sport, Louny, studenti základních a středních škol
Klíčová slova anglicky: sport activities, sport environment, questioning, competitive and recreational sport, Louny, students of primary and high school
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.04.2016
Datum zadání: 18.04.2016
Datum a čas obhajoby: 19.05.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2017
Oponenti: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK