Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interakce tenzidů a barviv v roztocích II
Název práce v češtině: Interakce tenzidů a barviv v roztocích II
Název v anglickém jazyce: Interaction of Tensides and Dyes in Solutions II
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2005
Datum zadání: 31.05.2005
Datum a čas obhajoby: 04.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2007
Oponenti: doc. Ing. Alice Lázníčková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK