Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mariánská spiritualita Benedikta XVI.
Název práce v češtině: Mariánská spiritualita Benedikta XVI.
Název v anglickém jazyce: Marian spirituality of Benedict XVI.
Klíčová slova: Mariánská spiritualita, Benedikt XVI, Panna Maria, Ježíš, víra, naděje, láska, dogma
Klíčová slova anglicky: Marian spirituality, Benedict XVI, the Virgin Mary, Jesus, faith, hope, love, dogma
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.04.2016
Datum zadání: 11.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.05.2016
Datum a čas obhajoby: 27.06.2017 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2017
Oponenti: doc. MUDr. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zásady pro vypracování:
Práce ve své úvodní části seznamuje se základními body mariánské spirituality. V následující části představí její teologická východiska a podobu, kterou žil Benedikt XVI v době svého pontifikátu. Závěrečná část uvede myšlenky, kterými jsou rozvíjeny jednotlivé prvky mariánské úcty.
Obsah v bodech –
1) základní představení mariánské spirituality
2) teologická východiska jak je chápal Benedikt XVI
3) žitá podoba mariánské spirituality v době jeho pontifikátu
4) jak jsou rozvíjeny jednotlivé prvky
Seznam odborné literatury
Bible, KKC, GS, LG, SC, DV,
Papežská mariánská akademie - Matka Páně
Veritatis splendor,
Redemptoris Mater,
Cultus Marialis,
Benedikt XVI – Mariánské myšlenky
Boží světlo v naší době
Giovane Maria
Deus caritas est
Spe salvi
Caritas in veritate
Porta fidei
Ježíš Nazaretský
Můj duchovní testament
Křížová cesta
O víře, naději a lásce
Radost z víry
Benediktovo evangelium
365 dní s Benediktem
Růžencová tajemství
Ratzinger Josef Úvod do křesťanství
Věřit, doufat, milovat

Čejka G. – Písmo sv. a Maria
Hradecká E. – Růže tajemná
Thurian M. - Maria, matka Pána
Kodet V. – Mariánské myšlenky
Laurentin R. – Pojednání o Panně Marii
Návrat k Bohu s Pannou Marií
Meisner J. – Úvahy o Panně Marii
Minařík M. – Mariánská dogmata
Pokorný L. – Vyznávám a věřím
Pospíšil C. V. – Maria, mateřská tvář Boha
Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria
O´Donnel Ch. – O Panně Marii
Štěch F. – Mariologie
Urbanski A. – O úctě k Panně Marii
Weis M. – Mariánské zrcadlo
Předběžná náplň práce
Cílem práce je představení východisek a konkrétní podoby mariánské spirituality Benedikta XVI. Analyzována budou její teologická východiska, jak byla formována do podoby, jak ji žil v době svého pontifikátu. Pohledem teologálních ctností práce představí podněty a myšlenky, kterými tento pontifik rozvíjí jednotlivé prvky mariánské úcty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim is to show the resources and specific forms of Marian spirituality of Benedict XVI. The analyzes will be a theological basis, as was shaped into how it lived during his pontificate. Look to the theologian virtues of work presents ideas and thoughts to this pontificate develop individual elements of Marian devotion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK