Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genius loci jako estetický problém
Název práce v češtině: Genius loci jako estetický problém
Název v anglickém jazyce: Genius loci as an aesthetic issue
Klíčová slova: Genius loci, místo, přírodní prostředí, krajina, architektura, identifikace, atmosféra, Christian Norberg-Schulz, David E. Cooper.
Klíčová slova anglicky: Genius loci, place, natural environment, landscape, architecture, identification, atmosphere, Christian Norberg-Schulz, David E. Cooper.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.04.2016
Datum zadání: 14.04.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.04.2016
Datum a čas obhajoby: 15.09.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce Genius loci jako estetický problém se bude zabývat vymezením pojmu genius loci a zkoumáním jeho estetických implikací a paralel. Po objasnění ontologické povahy tohoto fenoménu budou sledovány jeho společné rysy s vybranými koncepcemi environmentální filozofie a estetiky, zejména pak estetické dimenze zkušenosti prostředí. Jako výchozí nástroje zkoumání budou využity práce Christiana Norberg-Schulze a Davida E. Coopera.
Seznam odborné literatury
BULLOUGH, E. „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip, v: Estetika, 1/1995, s. 10–30.
CARLSON, A., Lintott, S. (eds). Nature, Aesthetics, and Environmentalism: From Beauty to Duty. Columbia University Press, New York, 2008.
COOPER, David E. Aesthetic Appreciation and Environmental Virtue. Https://www.academia.edu/ [online]. [cit. 2016-04-12]. Dostupné z: https://www.academia.edu/13906281/Aesthetic_Appreciation_and_Environmental_Virtue.
COOPER, David E. Human landscapes, virtue, and beauty. Conference on Ethics and Aesthetics of Architecture and the Environment, Newcastle University, 11-13 July 2012.
COOPER, David E. (2009). Art, nature, significance. In: The Philosophers' Magazine 44 (44):27-35.
COOPER, David E.: The Idea of Environment. In: The Environment in Question, David E. Cooper, Joy A. Palmer (Eds.), London and New York: Routledge, 1992, s. 163-178.
COOPER, David E. (2006). Nature, Aesthetic Engagement, and Reverie. In: Nordic Journal of Aesthetics 18 (33-34).
COOPER, David E. (2008). Beautiful people, beautiful things. In: British Journal of Aesthetics 48 (3):247-260.
DAY, Christopher. Duch a místo. Brno: Era, 2004.
NORBERG-SCHULZ, Christian. The concept of dwelling: on the way to figurative architecture. Milan: Electa, 1985.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK