Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přesné měření parametrů oscilací neutrin
Název práce v češtině: Přesné měření parametrů oscilací neutrin
Název v anglickém jazyce: Precision measurement of neutrino oscillations parameters
Klíčová slova: Neutrina, směšování neutrin, oscilace neutrin, neutrinové experimenty
Klíčová slova anglicky: Neutrino, neutrino mixing, neutrino oscillations, neutrino experiments
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2016
Datum zadání: 03.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2016
Zásady pro vypracování
V disertační práci budou shrnuty metody přesných měření parametrů oscilací neutrin zejména s důrazem na řešení otázky hierarchie neutrinových hmot porovnáním výsledků stávajících a připravovaných reaktorových neutrinových experimentů a experimentů s urychlovačovými neutriny. Součástí práce bude příprava výzkumu oscilací neutrin na některém z plánovaných budoucích neutrinových experimentů.
Seznam odborné literatury
[1] C. Giunti, C.W. Kim, Fundamentals of Neutrino Physics and Astophysics, Oxford Uni. Press, 2007
[2] M.S. Sozzi, Discrete Symmetries and CP Violation, Oxford University Press, 2008
[3] S.M. Bilenky, Introduction to the Physics of Massive and Mixed Neutrinos, Springer, 2010
[4] X. Qian, P. Vogel, Neutrino Mass Hierarchy, arXiv:1505.01891v3 [hep-ex] 30 Jun 2015
Předběžná náplň práce
V disertační práci budou shrnuty metody přesných měření parametrů oscilací neutrin zejména s důrazem na řešení otázky hierarchie neutrinových hmot porovnáním výsledků stávajících a připravovaných reaktorových neutrinových experimentů a experimentů s urychlovačovými neutriny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Precision measurements of neutrino oscillation parameters in reactor and accelerator neutrinos experiments will be used in particular to reveal neutrino mass hierarchy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK