Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charge transport in semiconducting radiation detectors
Název práce v češtině: Transport náboje v polovodičových detektorech záření
Název v anglickém jazyce: Charge transport in semiconducting radiation detectors
Klíčová slova: GaAs, CdZnTe, metoda tranzientních proudů, Monte Carlo simulace transportu náboje, detektor záření
Klíčová slova anglicky: GaAs, CdZnTe, Transient current technique, Monte Carlo simulation of charge transport, radiation detector
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2016
Datum zadání: 15.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.07.2018
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Oponenti: prof. Pavel Hazdra, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se se základní teorií popisu rozhraní kov-polovodič.
2. Seznámit se s metodami charakterizace detektorového materiálu a vlivu povrchu a kontaktů na detektorové vlastnosti.
3. Připravit testovací detektory s různou úpravou povrchu.
4. Porovnat elektrické a spektroskopické vlastnosti připravených detektorů. Porovnat efektivitu sběru náboje.
5. Vybrat optimální způsob přípravy kontaktů a otestovat připravené detektory.
Seznam odborné literatury
1. Diffusion in Solids, P.G.Shewmon, McGraw-Hill Series in Mater.Sci.Engin.,
2. Bulk Crystal Growth of Electronic, Optical and Optoelectronic materials, J.Wiley and Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, England 2005, edit. P.Capper. ISBN 0-470-85142-2
3. Fyzika a Technika Polovodičů, SNTL 1990, edit.H. Frank, ISBN 80-03-00401-2
4. Radiation Detection and Measurement, G.F.Knoll, J.Wiley and Sons,Inc., ISBN 978-0-471-07338-3
5. Odborné články týkající se dané problematiky
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřena na výzkum transportu náboje v polovodičových detektorech gama a rtg záření. V rámci práce budou otestovány různé polovodičové detektory a identifikovány postupy v technologii přípravy, které zásadním způsobem ovlivňují sběr náboje a tím i detekční schopnost detektorů. Detektory budou charakterizovány řadou elektrických, optických i spektroskopických metod. Na závěr bude vybrána optimální metoda přípravy, pomocí které budou vyrobeny testovací detektory. Zájem o vysokohorskou turistiku, lyžování a cyklistiku je vítán.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work is focused on the research of charge transport in semiinsulating radiation detectors. Within this project the dominant technological steps during detector preparation , which affect charge collection efficiency of detectors, will be identified.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK