Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dlouhodobá rehabilitační péče po náhlé cévní příhodě mozkové (kasuistika)
Název práce v češtině: Dlouhodobá rehabilitační péče po náhlé cévní příhodě mozkové (kasuistika)
Název v anglickém jazyce: Long-term rehabilitation care after cerebrovascular accident (case report)
Klíčová slova: rehabilitační péče, náhlá cévní mozková příhoda, kasuistika
Klíčová slova anglicky: rehabilitation care, cerebrovascular accident, case report
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Dobroslava Jandová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.04.2016
Datum zadání: 12.04.2016
Datum a čas obhajoby: 08.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2016
Oponenti: Mgr. Pavla Honců, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK