Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Verifikace efektu chůze nordic walking na změny funkce Th páteře počítačovou kineziologií
Název práce v češtině: Verifikace efektu chůze nordic walking na změny funkce Th páteře počítačovou kineziologií
Název v anglickém jazyce: Verification of the Effect of Nordic Walking on Changes of Thoracic Spine Function Using Computer Kinesiology
Klíčová slova: Th páteř, Nordic walking, počítačová kineziologie
Klíčová slova anglicky: thoracic spine, Nordic walking, Computer Kinesiology
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavla Honců, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.04.2016
Datum zadání: 12.04.2016
Datum a čas obhajoby: 08.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2016
Oponenti: doc. MUDr. Dobroslava Jandová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK