Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Léčebně - rehabilitační postup u morbus Bechtěrev
Název práce v češtině: Léčebně - rehabilitační postup u morbus Bechtěrev
Název v anglickém jazyce: Rehabilitation and Physiotherapy in Patients with m. Bechtěrev ( spondylitis ankylosans)
Klíčová slova: rehabilitace, fyzioterapie, m. Bechtěrev
Klíčová slova anglicky: rehabilitation, physiotherapy, m. Bechtěrev (spondylitis ankylosans)
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: MUDr. Tereza Knoppová
Řešitel: Mgr. Michaela Baťová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.04.2016
Datum zadání: 12.04.2016
Datum a čas obhajoby: 08.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2016
Oponenti: Mgr. Radmila Srbová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK