Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transport flavonoidů před buněčné membrány I
Název práce v češtině: Transport flavonoidů před buněčné membrány I
Název v anglickém jazyce: Transport of flavonoids through the cell membranes I.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakognozie (16-16180)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jan Martin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2005
Datum zadání: 31.05.2005
Datum a čas obhajoby: 05.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2007
Oponenti: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK