Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychosomatika a její výchovné a sociálně pedagogické aspekty
Název práce v češtině: Psychosomatika a její výchovné a sociálně pedagogické aspekty
Název v anglickém jazyce: The Psychosomatics and it´s educational and socially pedagogical aspects
Klíčová slova: Pedagogika, psychosomatika, stresové situace
Klíčová slova anglicky: The Pedagogy, the psychosomatics, the stress situations
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karolína Burešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.04.2016
Datum zadání: 08.04.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.06.2016
Datum a čas obhajoby: 13.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato diplomová práce se bude zabývat tématem psychosomatiky ve školním prostředí. Budou v ní zahrnuty okruhy témat jako vliv školního prostředí na psychosomatiku žáků, vliv stresových situací na psychosomatiku žáků apod. V práci se vyskytnou také názory a zkušenosti odborníků na dané téma a v neposlední řadě bude součástí práce výzkum.

This diploma thesis analyses the theme of psychosomatics in the school environment. The themes which will be included are for example the influence of the school environment on the psychosomatics of students, the influence of the stress situations on the psychosomatics of students, etc. The thesis also contains opinions and experience of the experts and research as well.
Seznam odborné literatury
DANZER, Gerhard. Psychosomatika: celostný pohled na zdraví těla i duše. Vyd. 2. Překlad Renata Höllgeová. Praha: Portál, 2010. Spektrum (Portál). ISBN 978-80-7367-718-3
KUČÍREK, Jiří. Psychosomatika a děti. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-80-6
PLUMMER, Deborah. Učíme děti zvládat úzkost, obavy a stres: cvičení pro mladší školní věk. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0377-3
PONĚŠICKÝ, Jan. Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky: souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí. 2., dopl. vyd. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-804-7.
TRESS, Wolfgang, Johannes KRUSSE a Jürgen OTT. Základní psychosomatická péče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-309-3
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK