Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
4´-alkylsalicylanilidy s nerozvětveným alkylovým řetězcem a jim odpovídající deriváty benzoxazindionů
Název práce v češtině: 4´-alkylsalicylanilidy s nerozvětveným alkylovým řetězcem a
jim odpovídající deriváty benzoxazindionů
Název v anglickém jazyce: 4´-alkylsalicylanilides with non branched aliphatic chain and the corresponding derivatives of benzoxazinedions
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.02.2007
Datum zadání: 13.02.2007
Datum a čas obhajoby: 06.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2007
Oponenti: PharmDr. Karel Palát, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK