Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
British YouTube Personalities and the Effects of their Videos on the Vocabulary of Czech Viewers
Název práce v češtině: Britští YouTubeři a vlivy jejich videí na slovní zásobu českého diváka
Název v anglickém jazyce: British YouTube Personalities and the Effects of their Videos on the Vocabulary of Czech Viewers
Klíčová slova: YouTube, YouTuber, vedlejší osvojování slovní zásoby, multimediální vzdělávání
Klíčová slova anglicky: YouTube, YouTuber, incidental vocabulary acquisition, multimedia learning
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: Mark Robert Farrell
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.02.2015
Datum zadání: 10.02.2015
Datum a čas obhajoby: 26.05.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Mgr. et Mgr. Radek Vít, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK