Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrace dětí se zdravotním postižením do běžné mateřské školy
Název práce v češtině: Integrace dětí se zdravotním postižením do běžné mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Integration of children with disabilities in regular kindergarten
Klíčová slova: Integrace, inkluze, zdravotní postižení, děti se speciálně vzdělávacími potřebami, asistent pedagoga
Klíčová slova anglicky: Integration, inclusion, disability, children with special needs, teaching assistant
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.04.2016
Datum zadání: 06.04.2016
Datum a čas obhajoby: 15.01.2018 12:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Mgr. Michaela Kramerová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je analyzovat podmínky při integraci dětí se zdravotním postižením do běžné mateřské školy na Nymbursku a Kolínsku. Popsat vhodná podpůrná opatření. Z uvedené analýzy strukturovat efektivní strategie, případně posloupnost podpůrných opatření. Výzkum je zaměřen na integrační proces v předškolních zařízeních. Na základě strukturovaně popsaných případů ukázat na efektivní a prospěšné příklady, formulovat rizika a specifika v tomto stupni vzdělávání. Výzkum má za cíl zmapovat konkrétní případy integrace dětí se zdravotním postižením, popsat průběh integrace v současné době na běžných mateřských školách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this diploma thesis is to analyze the integration of children with disabilities into a general kindergarten within the regions of Nymburk and Kolin, to describe appropriate auxiliary measures, and to use the analysis to form efficient strategies or a series of auxiliary measures. This study is focused on the process of integration at preschool institutions. It builds upon structural descriptions of particular cases in order to showcase efficient and beneficial cases, describe risks and specifics of this level of education. This thesis aims to map particular cases of integration of children with disabilities, characterize the current developments of integration at general kindergartens.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK