Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium vlivu přísady methylcelulosy na hmotnost očních kapek
Název práce v češtině: Studium vlivu přísady methylcelulosy na hmotnost očních
kapek
Název v anglickém jazyce: Study of influence of methylcellulose on eye drops weight
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2005
Datum zadání: 30.09.2005
Datum a čas obhajoby: 06.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2007
Oponenti: doc. RNDr. Zdenek Zatloukal, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK