Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Problémové chování žáků s autismem a střední mentální retardací
Název práce v češtině: Problémové chování žáků s autismem a střední mentální retardací
Název v anglickém jazyce: Problematic behavior of pupils with autism and moderate mental retardation
Klíčová slova: autismus, funkční analýza chování, mentální retardace, problémové chování, triáda postižení, výchovně vzdělávací strategie, základní škola speciální
Klíčová slova anglicky: autism, functional analysis of behaviour, mental retardation, problematic behaviour, triad of impairments, educational strategies, special elementary school
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.04.2016
Datum zadání: 06.04.2016
Datum a čas obhajoby: 17.01.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2018
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK