Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzikálně-chemická charakterizace potencionálních urychlovačů transdermální absorpce
Název práce v češtině: Fyzikálně-chemická charakterizace potencionálních
urychlovačů transdermální absorpce
Název v anglickém jazyce: The physico-chemical characterization of prospective
transdermal absorption enhancers.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. rer. nat. Mgr. Jarmila Zbytovská
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2006
Datum zadání: 12.01.2006
Datum a čas obhajoby: 06.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2007
Oponenti: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK