Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Populistické strany v německy mluvících zemích - případová studie na příkladu Alternativy pro Německo a Svobodné strany Rakouska v letech 2013-2017.
Název práce v češtině: Populistické strany v německy mluvících zemích - případová studie na příkladu Alternativy pro Německo a Svobodné strany Rakouska v letech 2013-2017.
Název v anglickém jazyce: Populist Parties in German Speaking Countries – Case Study Using the Examples of Alternative for Germany and Freedom Party of Austria in 2013-2017.
Klíčová slova: Alternativa pro Německo, Svobodná strana Rakouska, populismus, pravicový populismus, populistické strany v německy mluvících zemích
Klíčová slova anglicky: Alternative for Germany, Freedom Party of Austria, populism, right-wing populism, populist parties in german speaking countries
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.04.2016
Datum zadání: 01.04.2016
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 11:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2081, 2081, Jinonice - místn. č. 2081
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Oponenti: doc. JUDr. Vladimír Handl, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK