Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrační pobyt se zaměřením na canisterapii jako nástroj posilování sociálních kompetencí dětí intaktních a dětí se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním
Název práce v češtině: Integrační pobyt se zaměřením na canisterapii jako nástroj posilování sociálních kompetencí dětí intaktních a dětí se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním
Název v anglickém jazyce: Integration stay focused on canistherapy as a tool for strengthening social responsibility intact children and children with disabilities and social disadvantage
Klíčová slova: volný čas, integrace, inkluze, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění, canisterapie
Klíčová slova anglicky: leisure, integration, inclusion, disability, social disadvantage, canistherapy
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.03.2016
Datum zadání: 31.03.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Výzkumná část práce, realizovaná formou dotazníku, si klade za cíl zjistit zmapovat vývoj sociálních kompetencí dětí z intaktní společnosti, dětí se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním v průběhu integračního pobytu se zaměřením na canisterapii.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The research part of the work, realized in the form of a questionnaire, aims to determine the development of social competences of intact children, children with disabilities and social disadvantage during an integration stay with an emphasis on canistherapy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK