Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Splitting word compounds
Název práce v češtině: Metody pro rozdělování slovních složenin
Název v anglickém jazyce: Splitting word compounds
Klíčová slova: zpracování přorozeného jazyka, slovní složeniny, rozdělování slovních složenin
Klíčová slova anglicky: natural language processing, word compounds, decompouding
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.04.2016
Datum zadání: 07.04.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.05.2016
Datum a čas obhajoby: 30.01.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2017
Oponenti: RNDr. Jaroslava Hlaváčová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Languages such as German, Dutch, and Swedish tend to form (arbitrarily) long compounds which poses problems for many tasks of Natural Language Processing (including Machine Translation, Information Retrieval, etc.). In many cases it can be helpful to split compounds into smaller parts ("decompounding") before further processing. Decompounding systems have been built for specific languages (mostly German), examples of existing systems are JWord Splitter, Banana Splitter, the ASV Toolbox (Biemann et al., 2008) or the method presented in Larson et al. (2000). The goal of this thesis is to build up on previous work, develop and evaluate a method for word decompouding, which can be easily adapted to new languages, based on unsupervised or semi-supervised approaches. Based on the results, the work can be extended by methods for the reverse operation -- creating compounds in output of Machine Translation.
Seznam odborné literatury
Larson, Martha, Daniel Willett, Joachim Köhler and Gerhard Rigoll. Compound splitting and lexical unit recombination for improved performance of a speech recognition system for German parliamentary speeches. Sixth International Conference on Spoken Language Processing, ICSLP 2000 / INTERSPEECH 2000, Beijing, China, October 16-20, 2000

Chris Biemann, Uwe Quasthoff, Gerhard Heyer and Florian Holz. ASV Toolbox: a Modular Collection of Language Exploration Tools. In proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'08), Marrakech, Morocco, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK