Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Studium vlivu subchronického podávání antiretrovirotika emtricitabinu na expresi efluxních lékových transportérů v orgánech matky a plodu
Název práce v češtině: Studium vlivu subchronického podávání antiretrovirotika emtricitabinu na expresi efluxních lékových transportérů v orgánech matky a plodu
Název v anglickém jazyce: Study of effects of prolonged administration of emtricitabine on expression of ABC efflux transporters in maternal and fetal organs
Klíčová slova: P-glykoprotein, breast cancer resistance protein, lékové efluxní transportéry, antiretrovirotika, emtricitabin, HIV, genová exprese, těhotenství, potkaní model
Klíčová slova anglicky: P-glycoprotein, breast cancer resistance protein, drug-efflux transporters, antiretrovirotics,emtricitabine, HIV, gene expression, pregnancy, rat model
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.03.2015
Datum zadání: 31.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.03.2016
Datum a čas obhajoby: 16.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2016
Oponenti: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK