Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodická studie transdermální in vitro aplikace látek
Název práce v češtině: Metodická studie transdermální in vitro aplikace látek
Název v anglickém jazyce: The methodical study of transdermal in vitro delivery of drugs.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2005
Datum zadání: 30.11.2005
Datum a čas obhajoby: 06.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2007
Oponenti: PharmDr. Pavel Berka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK