Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Caspar Lehmann: umělec na dvoře Rudolfa II.
Název práce v češtině: Caspar Lehmann: umělec na dvoře Rudolfa II.
Název v anglickém jazyce: Caspar Lehmann: an artist at the court of Rudolf II.
Klíčová slova: řezané sklo|Caspar Lehmann|Čechy|Rudolf II.|horský křišťál
Klíčová slova anglicky: Glass engraving|Caspar Lehmann|Bohemia|Rudolf II|rock crystal
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Beket Bukovinská
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.03.2016
Datum zadání: 30.03.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.04.2017
Datum a čas obhajoby: 14.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Lubomír Konečný
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude věnovat osobnosti rytce skla a horského křišťálu Caspara Lehmanna, který pracoval v závěru 16. a počátku 17. století v Praze a v Drážďanech. Pomocí studia dochovaných předmětů, odborné literatury i dostupných archiválií se pokusí specifikovat Lehmannovy práce a kriticky posoudit díla mu připsaná. Práce se bude zabývat též jeho širším významem pro počátky řezaného skla v Čechách. Předmětem zájmu bude i vliv Lehmanna na jeho spolupracovníky a následovníky, kteří řezbu na sklo používali a dále tuto techniku rozvíjeli.
Seznam odborné literatury
Drahotová O., Comments on Caspar Lehmann, Central European Glass and Hard Stone Engraving, in: Journal of Glass Studies, vol. 23, 1981, 34 – 45
Klante M., Die Glashūtte in Bubentsch, in: Zeitschrift f. Sudetendeutsche Geschichte, 1942, 302
Konečný L., Bukovinská B., Muchka I. (ed.), Rudolf II, Prague and the World, Prague 1998
Koula J., O křišťálech doby rudolfínské a vzniku broušení českého skla, in: Dílo XI, 1893, 77 – 100, 113 – 119
Lietzmann H.,Valentin Drausch und Herzog Wilhelm V. von Bayern, Mūnchen 1998
Meyer-Heisig E., Caspar Lehmann: Ein Beitrag zur Frūhgeschichte des deutschen Glassschnittes, in: Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 1963. Festschrift L. Grote, 115 – 131
Röver F., Caspar Lehmann aus Uelzen. Zur Biographie und Herkunft des ersten europāischen Glassschneiders der Neuzeit, in: Niederdeutsche Beitrāge zur Kunstgeschichte IV, Mūnchen, 251 – 267
Urban S., Řezáči drahých kamenů v Čechách v 16. a 17. století, Acta UPM II, Praha 1976
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK