Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Romská lidová píseň a možnosti jejího využití v hodinách hudební výchovy
Název práce v češtině: Romská lidová píseň a možnosti jejího využití v hodinách hudební výchovy
Název v anglickém jazyce: Romani Folk Song and Possibilities of its Application in Music Lessons
Klíčová slova: Romové, píseň, rytmus, hudební výchova, analýza, cvičení, improvizace, čardáš, čapáš, havkování
Klíčová slova anglicky: Roma, song, rhythm, music education, analysis, excercise, improvisation, czardas, „capas“ song, Romani scatting
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.03.2016
Datum zadání: 22.03.2016
Datum a čas obhajoby: 16.01.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK