Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
A Meta-Analysis of FDI Spillovers in China
Název práce v češtině: A Meta-Analysis of FDI Spillovers in China
Název v anglickém jazyce: A Meta-Analysis of FDI Spillovers in China
Klíčová slova: přímé zahraniční investice, Čína, ČLR, meta-analýza, publikační vliv, BMA
Klíčová slova anglicky: FDI, spillover effect, China, PRC, meta-analysis, publication bias, BMA
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.03.2016
Datum zadání: 25.05.2016
Datum a čas obhajoby: 13.09.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O206, Opletalova - místn. č. 206
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Oponenti: Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK