Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Region, regionální politika Evropské unie a rozšíření 2004
Název práce v češtině: Region, regionální politika Evropské unie a rozšíření 2004
Název v anglickém jazyce: The region, regional policy of the European Union and enlargement 2004
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2006
Datum zadání: 01.06.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2006 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2006
Oponenti: prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK