Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání výstupů klimatické simulace modelem RegCM pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5
Název práce v češtině: Srovnání výstupů klimatické simulace modelem RegCM pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5
Název v anglickém jazyce: Comparison of regional climate simulations with RegCM model for RCP4.5 and RCP8.5 scenarios
Klíčová slova: model RegCM, regionální klimatické simulace, scénáře změny klimatu
Klíčová slova anglicky: RegCM model, regional climate simulations, climate change scenarios
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Seznámit se s klimatickými simulacemi pro Evropu modelem RegCM provozovaným na KFA. Vyhodnotit vliv scénáře koncentrací skleníkových plynů na výsledky porovnáním simulací pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5.
Seznam odborné literatury
Model RegCM: http://users.ictp.it/~regcm/

IPCC (2013) Working Group I Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report (AR5), Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, Switzerland.

Jacob et al (2013) EURO-CORDEX: new high-resolution climate change projections for European impact research Regional Environmental Change, Springer Berlin Heidelberg, 2013, 1-16
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK