Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
„Má duše moři podobá se“. Přírodní motivy v díle Alfonsiny Storni
Název práce v češtině: „Má duše moři podobá se“. Přírodní motivy v díle Alfonsiny Storni
Název v anglickém jazyce: "My soul resembles the sea". Motifs of nature in Alfonsina Storni’s works
Klíčová slova: Alfonsina Storni, hispanoamerická poezie, modernismus, přírodní motivy, téma moře
Klíčová slova anglicky: Alfonsina Storni, Hispano-American poetry, Hispano-american modernism, motifs of nature, theme of sea
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.03.2016
Datum zadání: 21.03.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.03.2016
Datum a čas obhajoby: 31.01.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.01.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:02.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na intepretaci poezie argentinské básnířky Alfonsiny Storni. Krátce představí její život, a to zejména z hlediska momentů významných pro genezi a pro výklad jejích děl (při rozboru se k nim příležitostně vrátí). Uvede její dílo do dobového kontextu hispanoamerické poezie, všimne si významu modernismu pro nové pojetí básnického jazyka, z něhož vychází poezie 20. století, a naopak stárnoucích aspektů modernistické poetiky, opouštěných v hispanoamerickém „postmodernismu“. Pokusí se postihnout osobité místo Alfonsiny Storni v této obnově hispanoamerické poezie.
Stěžejní část práce bude tvořit analýza a intepretace básní Alfonsiny Storni. Nepůjde o komplexní sledování všech sbírek, ale o výběr básní, u nichž diplomantka konkrétně doloží autorčino vidění světa i proměnu její poetiky od raného díla k vyzrálému období. Zaměří se na tematickou stránku, aniž opomine rozbor básnického jazyka (forma, tropy). Klíčové téma práce tvoří přírodní motivika, její originální pojetí v básních Alfonsiny Storni na pozadí literárních souvislostí. Práce bude sledovat jednotlivé motivy, ať už jde o přírodní živly, motivy fauny či rostlinné motivy. Budou připomenuty i další témata jejích básní, která se s přírodními motivy prolínají: tělesné motivy (především lidské smysly); milostné motivy (ženská milostná lyrika, atypická pro svou dobu); ženská otázka (role Alfonsiny Storni jako svobodné matky a básnířky v především mužském literárním světě) a existencialistické otázky (všudypřítomná úvaha o smyslu života, který se nakonec sama rozhodla ukončit, reflexe času). Jelikož v českém jazyce dosud nevyšel překlad díla této autorky, budou přílohu diplomové práce tvořit překlady jejích vybraných básní.
Seznam odborné literatury
ABRAMS, Meyer Howard. “Mimesis a zrcadlo”. Zrcadlo a lampa. Přel. M. Procházka. Praha: Triáda, 2001, s. 40–56.
AÍNSA, Fernando – MONTIEL, Edgardo (eds.). Memoria de América en la poesía: antología 1492–1992. Paris: UNESCO, 1992.
ASTRADA, Etelvina. “Figura y significación de Alfonsina Storni”. Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 211 (julio 1967), pp. 127-144. Dostupné z: http://www.cervantesvirtual.com/obra/figura-y-significacion-de-alfonsina-storni/
BRUÑA BRAGADO, María José. “La ansiedad de las influencias entre modernistas: el caso de Delmira Agustini y Alfonsina Storni”. In: La literatura iberoamericana en el 2000: balances, perspectivas y prospectivas, Actas del II Congreso Internacional IILI-Salamanca, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, pp. 560-568. Dostupné z: http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-ansiedad-de-las-influencias-entre-modernistas-el-caso-de-delmira-agustini-y-alfonsina-storni/
DELGADO, Josefina. Alfonsina Storni. Buenos Aires: Planeta, 2001.
DÍAZ RUIZ, Ignacio. El modernismo hispanoamericano: testimonios de una generación. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, 2007.
FERNÁNDEZ, Teodosio – MILLARES, Selena – BECERRA, Eduardo. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Editorial Universitas, 1995.
GATELL, Angelina. “Delmira Agustini y Alfonsina Storni, dos destinos trágicos”. Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 174, (junio 1964), pp. 583-594. Dostupné z:http://www.cervantesvirtual.com/obra/delmira-agustini-y-alfonsina-storni-dos-destinos/
HENRÍQUEZ UREÑA, Max. Breve historia del modernismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1954.
HODROVÁ, Daniela a kol. Poetika míst. Praha: H&H, 1997.
HOUSKOVÁ, Anna. “Bledí básníci a vizionáři”. In Konec a počátek: Literatura na přelomu dvou staletí. Ed. A. Housková a V. Svatoň. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. 189–200.
HOUSKOVÁ, Anna. “El topos de la naturaleza y la tradición indígena”. Visión de Hispanoamérica: Paisaje, utopía, quijotismo en el ensayo y en la novela. Praha: Karolinum, 2010, s. 51–59.
JANÉS, Clara. La palabra y el secreto. Madrid: Huerga y Fierro eds., 1999.
LITVAK, Lily (ed.). El modernismo. Madrid: Taurus Ediciones, 1975.
MARTÍNEZ TOLENTINO, Jaime. La crítica literaria sobre Alfonsina Storni (1945-1980). Kassel: Edition Reichenberger, 1997.
OVIEDO, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana. 3. Posmodernismo, Vanguardismo, Regionalismo. Madrid: Alianza Editorial, 2001.
PAZ, Octavio. “El caracol y la sirena”. Cuadrivio. Barcelona: Seix Barral, 1991.
PIEROPAN, Maria D. “Alfonsina Storni y Clara Lair: De la mujer posmodernista a la mujer «moderna»”. Hispania, vol. 76, num. 4 (december 1993), pp. 672-682.
PLEITEZ, Tania. Alfonsina Storni: mi casa es el mar. Madrid : Espasa Calpe, 2003.
PLEITEZ, Tania. “El suicidio y la bruma bonaerense”. In: Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 664. (octubre 2005), pp. 33-48. Dostupné z: http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-suicidio-y-la-bruma-bonaerense/
PROCHÁZKOVÁ, Katarína. En el profundo espejo del deseo. Poetické univerzum Delmiry Agustini.Diplomová práce. Filozofická fakulta UK v Praze, 2005.
SICARD, Alain. “Mar, ritmo y poesía en Rubén Darío y Pablo Neruda”. In Poesía Hispanoamericana: Ritmo(s) / métrica(s) / ruptura(s). Madrid: Verbum, 1999, s. 222–235.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK