Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava biologického materiálu před vyšetřením na přítomnost benzodiazepinů.
Název práce v češtině: Příprava biologického materiálu před vyšetřením na
přítomnost benzodiazepinů.
Název v anglickém jazyce: Sample preparation techniques prior analysis of benzodiazepines
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.02.2007
Datum zadání: 26.02.2007
Datum a čas obhajoby: 05.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2007
Oponenti: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK