Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Čínské antimonopolní právo ve světle soutěžního práva Evropské unie: komparativní pohled
Název práce v češtině: Čínské antimonopolní právo ve světle soutěžního práva Evropské unie: komparativní pohled
Název v anglickém jazyce: Chinese Antimonopoly Law in the Light of Competition Law of the European Union : Comparative Perspective
Klíčová slova: soutěžní právo Evropské unie, čínské právo, dohody narušující soutěž, zneužití dominantního postavení, spojování podniků
Klíčová slova anglicky: competition law of the European Union, Chinese law, agreements restricting competition, abuse of dominance, concentration of undertakings
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.03.2016
Datum zadání: 17.03.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.03.2016
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 15:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 343
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:09.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK