Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Karel Sklenička - život a dílo
Název práce v češtině: Karel Sklenička - život a dílo
Název v anglickém jazyce: Karel Sklenička - His Life and Work
Klíčová slova: Karel Sklenička, liturgická hudba, žalmy, životopis, hudební skladatel
Klíčová slova anglicky: Karel Sklenička, liturgical music, psalms, biography, composer
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2016
Datum zadání: 16.03.2016
Datum a čas obhajoby: 31.05.2017 16:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. MgA. Jana Palkovská
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK