Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Katolík a antisemita Rudolf Vrba
Název práce v češtině: Katolík a antisemita Rudolf Vrba
Název v anglickém jazyce: Rudolf Vrba - Catholic and Antisemitist
Klíčová slova: Rudolf Vrba, Antisemitismus, Katolicismus, Socialismus
Klíčová slova anglicky: Rudolf Vrba, anti-Semitism, Catholicism, Socialism
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2016
Datum zadání: 16.03.2016
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Vojtěch Čurda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
1. Antisemitismus
1.1 Antisemitismus v Čechách na přelomu 19. a 20. století.
1.1.1 Ekonomická a nacionální situace židovské minority v českých zemích Vrbovy doby
1.1.2 Historický (křesťanský) antisemitismus
1.1.3 Moderní (rasový) antisemitismus
1.2 Křesťanský socialismus
2 Rudolf Vrba
2.1 Život
2.1.1. Mládí a vzdělání
2.1.2. Průhonická životní etapa
2.1.3 Pokus o politickou dráhu
2.1.4 Vrba jako aktér tzv. „hilsneriády“
2.1.5 První republika
2.1.6 Sláva a zapomenutí Rudolfa Vrby
2.1.7 Reflexe života a díla Rudolfa Vrby v současné ČR
2.1.8 Písemnosti Rudolfa Vrby v Literárním archivu Památníku národního písemnictví.
2.2 Rudolf Vrba - katolík
2.3 Rudolf Vrba - antisemita
2.4 Rudolf Vrba - vlastenec
2.5 Rudolf Vrba - socialista a národohospodář
3 Rudolf Vrba v časopise Čech: politický týdeník katolický


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK