Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Percepce zaměstnání u osob s mentálním postižením
Název práce v jazyce práce (český znakový jazyk): Percepce zaměstnání u osob s mentálním postižením
Název práce v češtině: Percepce zaměstnání u osob s mentálním postižením
Název v anglickém jazyce: Perception of employment for people with intellectual disabilities
Klíčová slova: Sociální dovednosti, Poruchy autistického spektra, Intervence, Dramaterapie
Klíčová slova anglicky: Social skills, Autism spectrum disorder, Intervention, Dramatherapy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: český znakový jazyk
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.02.2015
Datum zadání: 04.02.2015
Datum a čas obhajoby: 01.06.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK