Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití hemokultivačního systému BacT/Alert pro detekci bakterií přítomných na povrchu cévních katetrů
Název práce v češtině: Využití hemokultivačního systému BacT/Alert pro detekci
bakterií přítomných na povrchu cévních katetrů
Název v anglickém jazyce: Use of blood culture system BacT/Alert for detection of bacteria present on the surface of vascular catheters.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2005
Datum zadání: 17.10.2005
Datum a čas obhajoby: 04.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2007
Oponenti: doc. MUDr. Olga Ryšková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK