Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketingová komunikace Grand Prix Brno v moderní gymnastice
Název práce v češtině: Marketingová komunikace Grand Prix Brno v moderní gymnastice
Název v anglickém jazyce: Marketing communication of the Grand Prix Brno in modern gymnastics
Klíčová slova: moderní gymnastika, soutěž, propagace, Instagram
Klíčová slova anglicky: rhythmic gymnastic, competition, promotion, Instagram
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.03.2016
Datum zadání: 21.06.2016
Datum a čas obhajoby: 04.05.2018 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2018
Oponenti: Mgr. Linda Gabrielová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK