Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelové chemické experimenty s hořčíkem
Název práce v češtině: Modelové chemické experimenty s hořčíkem
Název v anglickém jazyce: Model Chemical Experiments with Magnesium
Klíčová slova: hořčík, badatelská metoda, edukační experiment
Klíčová slova anglicky: magnesium, research method, educational experiment
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.03.2016
Datum zadání: 10.03.2016
Datum a čas obhajoby: 05.06.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R201, 201, seminární místnost chemie, 2. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Martina Tóthová
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Zásady pro vypracování
Teoretická východiska budou obsahovat teorii k edukačnímu experimentu, badatelsky-orientovaného vyučování, učební úlohy a laboratorní cvičení.
V experimentální části bude zkoumána reakce hořčíku se složkami vzduchu (kyslík, dusík, voda, oxid uhličitý). Výstupem bude metodika demonstračních a žákovských pokusů, v podobě pracovních listů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK