Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje k porodu u českých žen
Název práce v češtině: Postoje k porodu u českých žen
Název v anglickém jazyce: Attitudes toward childbirth in Czech women
Klíčová slova: Postoje žen|přirozený porod|lékařsky vedený porod|domácí porod|císařský řez|internetová diskuzní fóra
Klíčová slova anglicky: Attitudes of women|natural childbirth|assisted childbirth|homebirth|caesarean section|internet discussion forum
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.03.2016
Datum zadání: 09.03.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.03.2016
Datum a čas obhajoby: 05.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Současné rodičky mají rozsáhlé zdroje informací o porodu. Postoj k porodu se utváří nejen v rodině a sdílením s vrstevnicemi, ale ve značné míře informacemi z médií a internetu. Postoje k porodu se pak promítají do volby porodní praxe a prožívání porodu. Mezi výraznými trendy sledujeme nárůst zájmu o přirozeně vedené porody, ale zároveň zvyšující se procento císařských řezů. Úkolem bude, zabývat se vývojem postojů v této specifické oblasti. Přístup k řešení otázky bude sociálně psychologický. Zvláštní pozornost bude věnována působení internetových médií v této oblasti.
Výzkumná část se bude zabývat konkrétním mediálním materiálem, kdy se bude používat analýza lidských produktů, konkrétně diskusní příspěvky na stránkách pro budoucí matky. Z diskusního materiálu budou popsány postoje k porodu těhotných žen.
Seznam odborné literatury
Clement, S. (1998). Psychological perspectives on pregnancy and childbirth. New York: Churchill Livingstone.
Hájek, M. (2014). Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
Hašková, H. (2001). Názorové diference k současným změnám v českém porodnictví. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky.
Oskamp, S. (1977). Attitudes and opinions. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Řiháček, T., Čermák, I., & Hytych, R. (2013). Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita.
Takács, L. (2015). Psychologie v perinatální péči: praktické otázky a náročné situace. Praha: Grada.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK