Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní režim hlubinného úložiště radioaktivního odpadu
Název práce v češtině: Právní režim hlubinného úložiště radioaktivního odpadu
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of a deep geological repository of nuclear waste
Klíčová slova: jaderné právo, hlubinné úložiště radioaktivního odpadu, atomový zákon
Klíčová slova anglicky: nuclear law, deep geological repositury of nuclear waste, Atomic Act
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.03.2016
Datum zadání: 15.07.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.01.2019
Datum a čas obhajoby: 29.01.2019 15:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 108, 108
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2019
Oponenti: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK