Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metody stanovení léků, používaných při poruchách erekce (rešeršní práce)
Název práce v češtině: Metody stanovení léků, používaných při poruchách erekce
(rešeršní práce)
Název v anglickém jazyce: Methods for the assay of drugs used in the treatment of
erectile dysfunction (a review)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2005
Datum zadání: 01.11.2005
Datum a čas obhajoby: 29.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2007
Oponenti: doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK