Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití spojení UPLC-MS pro analýzu biologicky aktivních látek
Název práce v češtině: Využití spojení UPLC-MS pro analýzu biologicky aktivních
látek
Název v anglickém jazyce: Use of UPLC-MS for analysis of biologically active substances
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2005
Datum zadání: 01.11.2005
Datum a čas obhajoby: 29.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2007
Oponenti: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK