Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace jemné frakce aerosolu (PM1) ve vnitřním prostředí – hmotnostní koncentrace a chemické složení
Název práce v češtině: Charakterizace jemné frakce aerosolu (PM1) ve vnitřním prostředí – hmotnostní koncentrace a chemické složení
Název v anglickém jazyce: Characterisation of fine aerosol fraction (PM1) in the indoor environment - mass concentration and chemical composition
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.12.2007
Datum zadání: 12.12.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.03.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2007
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK