Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Názory na zadávání domácích úkolů z matematiky na základních a středních školách
Název práce v češtině: Názory na zadávání domácích úkolů z matematiky na základních a středních školách
Název v anglickém jazyce: Opinions on homework in mathematics in primary and secondary schools
Klíčová slova: matematika, domácí úkoly, individuální přístup, názory na domácí úkoly, motivace pro plnění domácích úkolů
Klíčová slova anglicky: matematics, homework, individual approach, oppinions on homework, motivation for doing homework
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2016
Datum zadání: 01.03.2016
Datum a čas obhajoby: 26.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
1. Stručná charakteristika tématu: práce se zaměří na domácí úkoly jako nezbytnou součást vzdělávání, jejich nutnost použití v matematice, přizpůsobení se individuálním potřebám
2. Cíl práce: zjistit argumenty pro a proti zadávání domácích úkolů, zapojení dětí do plnění domácích úkolů, zda jsou úkoly přizpůsobovány individuálním potřebám žáků
3. Charakteristika metod: dotazník, rozhovory
4. Předpokládaná struktura práce: teoretický úvod, zpracování zjištěných výsledků, závěr, přílohy
5. Doporučený seznam literatury: pedagogické publikace, např. Pedagogický slovník, odborné články, např. Domácí úkoly
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK