Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociálně terapeutické dílny jako možnost integrace osob s mentálním postižením
Název práce v češtině: Sociálně terapeutické dílny jako možnost integrace osob s mentálním postižením
Název v anglickém jazyce: Social therapeutic workshops as a Possibility of an Integration of Mentally Disabled People
Klíčová slova: Lidé s mentálním postižením, sociálně terapeutické dílny, integrace, sociální práce, samostatnost, soběstačnost, sociální dovednosti, pracovní návyky a dovednosti.
Klíčová slova anglicky: People with mental disabilities, social therapeutic workshops, integration, social work, self-reliance, self-sufficiency, social skills, work habits and skills.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2016
Datum zadání: 01.03.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.03.2016
Datum a čas obhajoby: 24.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2018
Oponenti: PhDr. Miloslav Čedík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK