Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problém 21.století - obezita
Název práce v češtině: Problém 21.století - obezita
Název v anglickém jazyce: Obesity - The problem of 21th century
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Peter Višňovský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.12.2005
Datum zadání: 12.12.2005
Datum a čas obhajoby: 06.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2007
Oponenti: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK