Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diabetes mellitus, laboratorní diagnostika
Název práce v češtině: Diabetes mellitus, laboratorní diagnostika
Název v anglickém jazyce: Diabetes Mellitus, Laboratory diagnostics
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Peter Višňovský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2005
Datum zadání: 11.12.2005
Datum a čas obhajoby: 06.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2007
Oponenti: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK