Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Znalosti těhotných žen v oblasti výživy.
Název práce v češtině: Znalosti těhotných žen v oblasti výživy.
Název v anglickém jazyce: Knowledge of pregnant women about nutrition.
Klíčová slova: výživa, těhotenství, nutriční doporučení
Klíčová slova anglicky: nutrition, pregnancy, nutritional recommendation
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.02.2016
Datum zadání: 26.02.2016
Datum a čas obhajoby: 29.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2016
Oponenti: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK