Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Aplikace matematického modelu NASIM pro simulaci srážko-odtokových procesů v povodí Černé vody
Název práce v češtině: Aplikace matematického modelu NASIM pro simulaci srážko-odtokových procesů v povodí Černé vody
Název v anglickém jazyce: APPLICATION OF MATHEMATICAL MODEL NASIM FOR RAINFALL-RUNOFF SIMULATION OF ČERNÁ VODA CATCHMENT
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2008
Datum zadání: 05.11.2008
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.02.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:05.11.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:05.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.11.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK