Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hybridogenetic reproduction in Rana esculenta complex in the upper Odra River drainage
Název práce v češtině: Hybridogenetická reprodukce v komplexu Rana esculenta v horním odvodnění řeky Odry
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.08.2008
Datum zadání: 28.08.2008
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.02.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:28.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.10.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK