Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení kvality života pacientů s epilepsií pomocí dotazníku QOLIE-31
Název práce v češtině: Hodnocení kvality života pacientů s epilepsií pomocí
dotazníku QOLIE-31
Název v anglickém jazyce: Assessment of quality of life of patients with epilepsy using QOLIE-31.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2005
Datum zadání: 31.05.2005
Datum a čas obhajoby: 06.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2007
Oponenti: doc. PharmDr. Hana Kubová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK